земля, земельный участок

Полезные ссылки

Земельный кодекс Украины

Законы

Государственный комитет Украины
по земельным ресурсам

Министерство аграрной политики Украины

Государственный комитет лесного хозяйства Украины

Акты Верховной Рады Украины

Акты президента


ПРОПОЗИЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо зайнятості членів особистих селянських господарств"

Прийнятий Верховною Радою України 6 квітня 2009 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств" не може бути підписаний, виходячи з такого.

Пропонованими цим Законом змінами до підпункту "б" пункту 3 статті 1 Закону України "Про зайнятість населення" встановлюється, зокрема, що члени особистих селянських господарств належать до зайнятого населення у випадках, передбачених Законом України "Про особисте селянське господарство".

Відповідно до пропонованої нової редакції статті 8 Закону України "Про особисте селянське господарство" члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний доход на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Порядок визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Тож належність членів особистих селянських господарств до категорії зайнятого населення пов'язується з розміром отримуваного ними доходу.
Такий підхід не узгоджується зі змістом статті 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками майнового стану (частини перша та друга), адже для інших категорій громадян належність до зайнятого населення не пов'язується з розміром отримуваного ними доходу. Так, за статтею 1 Закону України "Про зайнятість населення" зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі. Безробітними ж визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи (стаття 2 названого Закону).

За експертними оцінками, реалізація пропонованих Законом, що надійшов на підпис, положень потребуватиме додаткових видатків із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі близько 430 млн. гривень для надання матеріальних виплат близько 200 тисячам незастрахованих осіб, що за відсутності у Законі визначених джерел покриття таких витрат призведе до розбалансування бюджету Фонду, виникнення заборгованості з виплат, що здійснюються з Фонду, з чим, ураховуючи соціально-економічне становище в державі, погодитися не можна.
З огляду на викладене Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств" пропонується відхилити.

Президент України В.ЮЩЕНКО
Rambler's Top100