земля, земельный участок

Полезные ссылки

Земельный кодекс Украины

Законы

Государственный комитет Украины
по земельным ресурсам

Министерство аграрной политики Украины

Государственный комитет лесного хозяйства Украины

Акты Верховной Рады Украины

Акты президента


Конституційне подання Президента України

Президент України Віктор Ющенко звернувся до Конституційного Суду України із поданням щодо конституційності положень Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (в редакції Закону від 4 лютого 2009 року №922-VI). Повний текст подання тут.
В поданні, зокрема, зазначено:

"2. Пунктом 12 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України від 31 жовтня 2008 року №639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (в редакції Закону України від 4 лютого 2009 року №922-VI) встановлено заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.

У зв'язку з цим слід зазначити, що Земельним кодексом України до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель запроваджено мораторій на купівлю-продаж, інше відчуження лише земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб), земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) (пункт 15 розділу X «Перехідні положення» Кодексу).

Таким чином, передбачена оспорюваним пунктом 12 Закону заборона на продаж усіх земель сільськогосподарського призначення зачіпає більш широке коло суспільних відносин, ніж мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, встановлений Земельним кодексом України.

Згідно з правовою позицією, висловленою Конституційним Судом України в Рішенні від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005 у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання, «зміст прав і свобод людини - це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку. Обсяг прав людини - це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод - це зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики» (пункт 4 мотивувальної частини Рішення).

Відтак, установлення нормою Закону, про яку йдеться, мораторію на продаж усіх земель сільськогосподарського призначення звужує обсяг існуючого права громадян розпоряджатися своєю власністю - земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яке у нього існувало за дії мораторію, встановленого пунктом 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Це не відповідає частині третій статті 22 Конституції України, за якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У Конституції України зазначено, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки; усі суб'єкти права власності рівні перед законом (частина четверта статті 13); право власності на землю гарантується (частина друга статті 14); кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (частина перша статті 41).

Водночас за Основним Законом держави Україна є правовою державою (стаття 1). Як зазначив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 19 червня 2001 року №9-рп/2001 у справі про стаж наукової роботи «в правовій державі існує сувора ієрархія нормативних актів». Статтею 8 Основного Закону держави встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, і повинні відповідати їй. Тож положення закону не повинні викривляти сутність і зміст Конституції України.

З огляду на зазначене запровадження мораторію на продаж усіх земель сільськогосподарського призначення є порушенням наведених норм частини четвертої статті 13, частини другої статті 14, частини першої статті 41 Конституції України.

Крім того, запровадження зазначеного мораторію є порушенням і припису статті 64 Конституції України, за яким конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (частина перша), встановлення окремих обмежень прав (зокрема, передбачених статтею 41 Основного Закону держави) допускається в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга).

Виходячи з викладеного, прошу Конституційний Суд України визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), пункти 11 та 12 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України від 31 жовтня 2008 року №639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (в редакції Закону України від 4 лютого 2009 року №922-VI)."


Rambler's Top100